Mầm non Sơn Ca 15

Hiệu Trưởng

TÔ THỊ KIỀU LINH
TÔ THỊ KIỀU LINH

Ngày sinh: 26/8/1977

Dân tộc: KINH

Quê quán: TPHCM

Trình độ :12/12

Điện thoại riêng: 0903161844

P.Hiệu trưởng Bán Trú

Dương Thị Bích Hồng
Dương Thị Bích Hồng

Ngày sinh: 16/12/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Nhuận , TP. Hồ Chí Minh

Trình độ :12/12

Điện thoại riêng: 0917266855

P.Hiệu trưởng Ch.môn

MAI THU HÀ
MAI THU HÀ

Ngày sinh: 16/2/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ninh Hải-Ninh Thuận-Phan Rang

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 8423732

Điện thoại riêng: 0909840525

Email liên lạc: thuhamn15@gmail.com